Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

21-025 Niemce

czynny w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Punkt Obsługi Klienta - tel. 81 460 29 71

Telefon: 81 460 29 71
Fax: 81 756 17 90

nr rachunku:

84 8702 0001 0000 0026 2000 0030

Gmina Niemce
NIP 713 305 66 58

email: info@niemce.pl

adres skrytki EPUAP:  /f0et0np91c/SkrytkaESP

Urząd Gminy Niemce
NIP 713 187 63 28

 

Numer konta na opłatę skarbową  dla osób przebywających za granicą 

POLUPLPR

84 8702 0001 0000 0026 2000 0030


Łączysz się z adresu: 3.92.91.54
Wyślij

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę o następujące treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych w celu kontaktu z klientem przez Wójta Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce nr  tel. 81 756 15 21 Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 
  • Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21
  • z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, telefonicznie nr tel. 81 756 15 21, e-mail: iod@niemce.pl;
  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktowania się z Tobą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • Twoje dane mogą zostać przekazane przez Wójta Gminy Niemce podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych t.j. SULIMO Software  Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, NIP: 7123272283, REGON: 061427811;
  • Twoje dane będą przechowywane przez czas obowiązywania Twojej zgody;
  • Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  • Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Masz prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości kontaktu z Tobą poprzez formularz kontaktowy.
Powrót