Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121

21-025 Niemce

czynny w godzinach:
poniedziałek 8.00 - 16.00
od wtorku do piątku 7.30 - 15.30

Punkt Obsługi Klienta - tel. 81 460 2971

Telefon: 81 756 15 21
Fax: 81 756 17 90

nr rachunku:

84 8702 0001 0000 0026 2000 0030

Gmina Niemce
NIP 713 305 66 58

email: info@niemce.pl

adres skrytki EPUAP:  /f0et0np91c/SkrytkaESP

Urząd Gminy Niemce
NIP 713 187 63 28

 

Numer konta na opłatę skarbową  dla osób przebywających za granicą 

POLUPLPR

84 8702 0001 0000 0026 2000 0030

To pole jest wymagane Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Łączysz się z adresu: 44.212.99.208
Wyślij

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę o następujące treści:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wpisanych przeze mnie w formularzu kontaktowym danych osobowych w celu kontaktu z klientem przez Wójta Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce nr  tel. 81 756 15 21 Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
 
  • Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21
  • z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, telefonicznie nr tel. 81 756 15 21, e-mail: iod@niemce.pl;
  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktowania się z Tobą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • Twoje dane mogą zostać przekazane przez Wójta Gminy Niemce podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych t.j. SULIMO Software  Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin, NIP: 7123272283, REGON: 061427811;
  • Twoje dane będą przechowywane przez czas obowiązywania Twojej zgody;
  • Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Liechtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  • Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Masz prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości kontaktu z Tobą poprzez formularz kontaktowy.
Powrót