Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Lubelska 119; 21-025 Niemce

NIP 7131096205

REGON 004168110

Strona internetowa: www.opsniemce.pl

 

Wykaz telefonów obecnie obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach:

Kierownik OPS
518119440
 
Z-ca kierownika OPS
512589133
 
Dział finansowo - księgowy
81 5015221, fax 81 7561029
 
Dział pomocy społecznej
 
 • punkt przyjęć interesantów
  518124188
 • usługi opiekuńcze
 • 518122366
   
 • pracownicy socjalni (praca socjalna)
  518124188, 518124442
 
Dział świadczeń rodzinnych
 
 • świadczenia rodzinne, 500+
  573350120
   
 • fundusz alimentacyjny
  518122838
   
 
Asystent rodziny
518119430

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 


 

 Akty prawne:

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustaw:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy,

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • Ustawy z 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

oraz posiłkuje się przepisami prawa zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 • Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Powrót

Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

Efekty tegorocznej współpracy z Bankiem Żywności

Napis Bank Żywności na tle budynku
Opublikowane dn. 31-10-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego...

Czytaj więcej

Zaproszenie na Gminny Dzień Seniora 2023

fragment plakatu zapraszającego na dni seniora
Opublikowane dn. 07-09-2023

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zapraszają seniorów na Gminny dzień Seniora 2023. Bliższe informacje oraz zapisy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach...

Czytaj więcej

Zaproszenie do projektu unijnego podnoszącego kwalifikacje zawodowe

napis ośrodek pomocy społecznej w niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 28-06-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje osób zainteresowanych przystąpieniem do projektu unijnego chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych.

Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2021Plus

Napisy Banki Żywności i Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 26-06-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że w dniach 29 - 30.06.2023 r. - odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2021Plus.

Czytaj więcej

Ośrodek Pomocy Społecznej: Oferta pracy dla pracownika socjalnego

herb gminy i napis ośrodek pomocy społecznej w niemcach na tle budynku ośrodka
Opublikowane dn. 07-02-2023

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach informuje o naborze kandydatów na stanowisko: pracownik socjalny

Czytaj więcej

NABÓR WNIOSKÓW O DODATEK GAZOWY W 2023 R.

palnik z płonącym gazem
Opublikowane dn. 17-01-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że można już składać wnioski o refundację podatku VAT z faktury za zużyty gaz do ogrzewania domu lub mieszkania.

Czytaj więcej

Informacja na temat naboru wniosków o dodatek gazowy w 2023 r.

płomień z palnika gazowego
Opublikowane dn. 12-01-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że w najbliższym czasie będzie można składać wnioski o refundację podatku VAT z faktury za zużyty gaz do ogrzewania domu lub mieszkania.

Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2021 Plus

Napis Bank żywności
Opublikowane dn. 21-11-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zaprasza osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2021 Plus do zgłaszania się w celu przedłożenia niezbędnej...

Czytaj więcej

OPS: Oferta pracy dla surdologopedy

napis ośrodek pomocy społecznej na tle budynku
Opublikowane dn. 30-09-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zatrudni osobę do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych:- o specjalności surdologopedy dla dziecka w wieku do lat 10

Czytaj więcej

Praca dla opiekunów osób starszych

napis ośrodek pomocy społecznej na tle budynku
Opublikowane dn. 21-09-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje dwóch pracowników do sprawowania usług opiekuńczych nad osobami starszymi mieszkającymi w miejscowości Niemce. Osoby zainteresowane proszę o kontakt...

Czytaj więcej
1 2 3 4