Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Lubelska 119; 21-025 Niemce

NIP 7131096205

REGON 004168110

Strona internetowa: www.opsniemce.pl

 

Wykaz telefonów obecnie obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach:

Kierownik OPS
518119440
 
Z-ca kierownika OPS
512589133
 
Dział finansowo - księgowy
81 5015221, fax 81 7561029
 
Dział pomocy społecznej
 
 • punkt przyjęć interesantów
  518124188
 • usługi opiekuńcze
 • 518122366
   
 • pracownicy socjalni (praca socjalna)
  518124188, 518124442
 
Dział świadczeń rodzinnych
 
 • świadczenia rodzinne, 500+
  573350120
   
 • fundusz alimentacyjny
  518122838
   
 
Asystent rodziny
518119430

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 


 

 Akty prawne:

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustaw:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy,

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • Ustawy z 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

oraz posiłkuje się przepisami prawa zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 • Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Powrót

Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

Spotkanie integracyjne seniorów z Gminy Niemce i Orzysza

seniorzy podczas tańców
Opublikowane dn. 26-08-2022

W środę, 3 sierpnia 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemcach przy ul. Parkowej 6 odbyło się spotkanie integracyjne Seniorów Gminy Niemce oraz seniorów z Orzysza.

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa z Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach dla osób przybyłych z Ukrainy, zamieszkujących obecnie na terenie Gminy Niemce.

Zdjęcie przedstawia budynek OPS z herbem gminy Niemce i flagą Ukrainy
Opublikowane dn. 23-03-2022

Продовольча допомога від Центру соціального забезпечення м. Ніемце для людей, які приїжджають з України, які зараз проживають на території ґміни Ніемце.

Czytaj więcej

OPS - Efekty realizacji pomocy żywnościowej w 2021 r.

fragment infografiki dotyczącej przekazywania pomocy z banku żywności
Opublikowane dn. 10-02-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje o efektach realizacji Programu Operacyjnego pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, w okresie od stycznia do października 2021 roku.

Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2020

Grafika ogólna bank żywności
Opublikowane dn. 17-01-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zaprasza osoby zainteresowane pomocą w formie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2021 do zgłaszania się w celu przedłożenia niezbędnej...

Czytaj więcej

OPS poszukuje pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych

Grafika ogólna herb i napis ośrodek pomocy społecznej w Niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 13-01-2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje pracownika do sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkającej w miejscowości Niemce.

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Grafika ogólna dotycząca dodatku osłonowego
Opublikowane dn. 05-01-2022

Szanowni Państwo, informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2022.

Grafika ogólna herb, napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 08-12-2021

Na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach publikujemy poniżej zapytanie ofertowe dotyczące świadczeń usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych.

Czytaj więcej

Oferta pracy dla pracownika usług opiekuńczych

Grafika ogólna herb i napis ośrodek pomocy społecznej w Niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 02-12-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje pracownika do sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkającej w miejscowości Niemce.

Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2020

Wycinek plakatu.
Opublikowane dn. 29-09-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że od dnia 06.10.2021r. do 08.10.2021 r. odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2020. Osoby,...

Czytaj więcej

Ogłoszenie Praca

Na zdjęciu budynek Ośrodka Pomocy Społecznej na środku herb gminy.
Opublikowane dn. 23-09-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zatrudni osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych o specjalnościach surdologopedy i terapeuty zajęciowego dla dziecka w wieku do lat 7. Osoby...

Czytaj więcej