Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Lubelska 119; 21-025 Niemce

NIP 7131096205

REGON 004168110

Strona internetowa: www.opsniemce.pl

 

Wykaz telefonów obecnie obowiązujących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach:

Kierownik OPS
518119440
 
Z-ca kierownika OPS
512589133
 
Dział finansowo - księgowy
81 5015221, fax 81 7561029
 
Dział pomocy społecznej
 
 • punkt przyjęć interesantów
  518124188
 • usługi opiekuńcze
 • 518122366
   
 • pracownicy socjalni (praca socjalna)
  518124188, 518124442
 
Dział świadczeń rodzinnych
 
 • świadczenia rodzinne, 500+
  573350120
   
 • fundusz alimentacyjny
  518122838
   
 
Asystent rodziny
518119430

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

 


 

 Akty prawne:

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustaw:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy,

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • Ustawy z 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

oraz posiłkuje się przepisami prawa zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 • Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 • Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Powrót

Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

Ogłoszenie praca

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.
Opublikowane dn. 21-09-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje pracownika do sprawowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi mieszkającej w miejscowości Niemce. Osoby...

Czytaj więcej

Oferty pracy dla pracowników socjalnych

Napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach na tle budynku OPS
Opublikowane dn. 22-07-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przy ul Lubelskiej 119 zatrudni pracownika na stanowisku pracownika socjalnego.

Czytaj więcej

WYCIECZKA W PIENINY DLA SENIORÓW 23-25.08.2021 r.

Pieniny, zdjęcie przedstawia drzewo rosnące na skałach.
Opublikowane dn. 15-07-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zaprasza: Jeżeli skończyłeś 60 lat i chcesz przeżyć niesamowitą przygodę życia, spełnić jedno z marzeń to weź udział w pełnej atrakcji i wrażeń wycieczce w...

Czytaj więcej

Oferty pracy dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zdjęciu napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 29-06-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zatrudni osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych: - o specjalnościach neurologopedy, psychologa i surdologopedy dla dziecka w wieku do lat...

Czytaj więcej

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Napis Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Opublikowane dn. 18-06-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zatrudni osobę do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zdjęcie przedstawia herb Gminy Niemce na tle budynku OPS.
Opublikowane dn. 17-06-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, iż od lipca 2021r przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 w ramach Solidarnościowego Funduszu...

Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych

Na zdjęciu napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach i herb na tle budynku OPSu
Opublikowane dn. 10-06-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że w dniach 16.06. – 18.06.2021 r., w godzinach 8-15, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2020.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach o pracy dla opiekunów

Grafika ogólna herb
Opublikowane dn. 10-05-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach poszukuje pracowników do sprawowania usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi mieszkającymi w miejscowościach: Niemce oraz Wola Niemiecka.

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Gminy Niemce pozyskana z Banku Żywności

Na zdjęciu palety z pomocą żywnościową
Opublikowane dn. 06-05-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w dniach od 6 maja do 11 maja 2021 r. przekazuje nieodpłatnie mieszkańcom Gminy Niemce żywność, pozyskaną z Banku Żywności w ramach realizowanego Programu...

Czytaj więcej

Wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności- Podprogram 2020

Na zdjęciu logo i napis Banki Żywności
Opublikowane dn. 30-04-2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że od dnia 06.05.2021r. odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2020.

Czytaj więcej