Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

Na zdjęciu napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach i herb na tle budynku OPSu
Opublikowane dn. 10-06-2021

Wydawanie paczek żywnościowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że w dniach 16.06. – 18.06.2021 r., w godzinach 8-15, odbędzie się wydawanie paczek żywnościowych z Banku Żywności w ramach Podprogramu 2020.

Osoby, które przystąpiły do programu zapraszamy w dotychczasowe miejsce odbioru paczek tj. siedziby Klubu Seniora w Niemcach, w następujących terminach wg. miejsca zamieszkania:

  • w dniu 16.06.2021 r. - Boduszyn, Ciecierzyn, Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Ludwinów, Nasutów, Niemce, Swoboda,
  • w dniu 17.06.2021 r. - Baszki, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kolonia, Kawka, Łagiewniki, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek-Kolonia,
  • w dniu 18.06.2021 r. - Dys, Krasienin, Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Rudka Kozłowiecka, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie

Kontakt telefoniczny do pracowników socjalnych:

  • 573-350-101
  • 518-124-188
  • 518-124-442

grafika przedstawia logotypy projektu

Autor: Gmina Niemce
Powrót