Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Szkoły i przedszkola

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CIECIERZYNIE
 
21-003 Ciecierzyn 
tel.: 81 756-13-10
fax. 81 756-37-65
e-mail: szkola@zpociecierzyn.pl
zpociecierzyn.pl
 

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DYSIE
 
Dys
ul. Lotników Polskich 4
21-003 Ciecierzyn
tel.: 81 756-13-14
e-mail: sekretariat@zpodys.pl
www.zpodys.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JAKUBOWICACH KONIŃSKICH
 
Jakubowice Konińskie
ul. Szkolna 69
21-003 Ciecierzyn
tel.: 81 501-21-21
e-mail: spjakubowice@gmail.com
http://www.spjakubowice.szkolna.net
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASIENINIE
 
Krasienin
21-025 Niemce
tel.: 81 756-64-64
e-mail: sekretariat@spkrasienin.pl
www.spkrasienin.pl
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NASUTOWIE
 
Nasutów 209 A
21-025 Niemce
tel.: 81 756-64-75
e-mail: nasutowszkola@interia.pl
www.nasutowszkola.edupage.org
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMCACH
 
21-025 Niemce
ul. Szkolna 23
tel./fax: 81 756-15-94
e-mail: zsniemce@gmail.com
www.spniemce.edupage.org
 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
 
21-025 Niemce
ul. Różana 8 
tel.: 81 756-14-78
e-mail: zso.niemce@powiat.lublin.pl
www.zspniemce.pl
 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCACH
 
21-025 Niemce
ul. Różana 14
tel./fax: 81 501-22-12
e-mail: przedszkole-niemce@o2.pl
www.przedszkole.niemce.pl
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDCE KOZŁOWIECKEJ
 
Rudka Kozłowiecka 30 B
21-025 Niemce
tel. 81 756 17 61
e-mail: sprudkakozlowiecka@gmail.com
www.spfrudka.edupage.org
Powrót