Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gospodarka

Wiodącym celem rozwoju gminy są inwestycje w infrastrukturę, pozwalającą poprawić warunki życia mieszkańców. Zdecydowana większość dróg posiada nawierzchnię asfaltową, przy wielu zostały wybudowane chodniki i oświetlenia, zwiększające bezpieczeństwo. W każdej miejscowości jest wodociąg, a do jednej trzeciej dociera gaz ziemny. Kanalizację ściekową posiadają miejscowości Niemce i Zalesie, a w części są skanalizowane także Wola Niemiecka i Rudka Kozłowiecka.

Na ternie gminy działa wiele dużych przedsiębiorstw, gdzie zatrudnienie znajdują nasi mieszkańcy, między innymi fabryka materiałów budowlanych, zakład produkujący drzwi i okna, dwa zakłady przetwórstwa mięsnego, wytwórnia makaronu, a także ponadregionalny rynek hurtowy „Elizówka”, który jest najbardziej wysuniętym na wschód Rynkiem w Unii Europejskiej.

  
 
 
 
Wykres kołowy przedstawia udział procentowy zarejestrowanych działalności po przeważającym kodzie PKD wg. rodzaju oraz sekcji PKW.  Handel – 27,2%,kolor granatowy, branża budowlana – 17,8% - kolor czerwony, transport 8% - kolor pomarańczowy, zdrowie 5% - kolor zielony, naprawy - 5 % - kolor fioletowy, pozostałe 37% - kolor niebieski.

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dane z dn. 7.04.2014 r.) teren gminy Niemce jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej dla 1159 podmiotów.

 

Najliczniej reprezentowane dziedziny działalności gospodarczej w naszej gminie to handel – 27,2%, branża budowlana – 17,8% i ogólnie rozumiany transport drogowy – 8%. Sporo podmiotów działa także w dziedzinie opieki zdrowotnej – 5,3% i napraw – 5,1%. Pomimo istnienia ponad 4000 gospodarstw rolnych, to ze względu na ich rozmiar (średnia powierzchnia to 2,75 ha) niewiele z nich jest zarejestrowanych jako przedsiębiorstwa rolnicze.
Powrót