Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJA MOBILNA GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gospodarka odpadami

 

Wójt Gminy Niemce informuje, że zakończona została procedura przetargowa, prowadzona od sierpnia ubiegłego roku. Trzeci przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niemce zakończył się podpisaniem umowy na okres 24 miesięcy z firmą Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios.

Poniżej zamieszczamy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Niemce na okres od marca 2021 r. do czerwca 2022 r.

Ikona pdfSEKTOR I - Harmonogram odbioru odpadów od marca 2021 do czerwca 2022 do pobrania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [191.95 KB]

Ikona pdfSEKTOR II - Harmonogram odbioru odpadów od marca 2021 do czerwca 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.42 KB]

Sektor I obejmuje obręby geodezyjne: Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Ludwinów, Łagiewniki, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Swoboda, Wola Niemiecka, Zalesie, PSZOK.

Sektor II obejmuje obręby geodezyjne: Dys, Elizówka, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie - Kolonia, Kawka, Krasienin, Krasienin - Kolonia, Majdan Krasieniński, Nasutów, Nowy Staw, Osówka, Pólko, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek - Kolonia, Wola Krasienińska.

Niezależnie od strony internetowej, harmonogram oraz worki w ilości 20 szt. żółtych – na okres 5 miesięcy, 10 szt. zielonych – na okres 10 miesięcy, 10 szt. niebieskich – na okres 10 miesięcy zostaną dostarczone w marcu 2021 r. podczas odbioru odpadów. 

Przypominamy, że wyjątkowo w marcu 2021 r. zostaną odebrane odpady (zmieszane, bioodpady, popiół) z worków, pod warunkiem opisania rodzaju odpadów na kartce, przytwierdzonej do worka. W kolejnych miesiącach odbiór odpadów zmieszanych, BIO i popiołu będzie realizowany tylko z pojemników spełniających normę PN-EN 840

W lipcu 2021 podczas odbioru odpadów zostaną dostarczone worki w ilości 20 szt. żółtych – na okres kolejnych 5 miesięcy.

W grudniu 2021 podczas odbioru odpadów zostaną dostarczone worki na okres od stycznia 2022 do marca 2023 w ilości 64 szt. żółte, 14 szt. zielone, 14 szt. niebieskie oraz harmonogram do końca trwania umowy.

Dla wygody mieszkańców przywrócono odbiór gabarytów i elektrośmieci z pod posesji (najbliższy odbiór planowany jest w kwietniu 2021).

Odpady wielkogabarytowe są to takie odpady, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w zwykłe pojemniki.  Najczęściej odpadami wielkogabarytowymi, powstającymi w gospodarstwach domowych, są meble takie jak szafki kuchenne, meblościanki, wersalki, szafki łazienkowe, fotele, materace, stoły łóżka, meble ogrodowe itp. Dodatkowo w ramach odpadów wielkogabarytowych oddawane są np. deski do prasowania, suszarki balkonowe, rowery, zabawki większych rozmiarów, urządzenia sanitarne ( wanny, brodziki z wyłączeniem umywalek i sedesów), wykładziny, dywany. 

UWAGA! Zużyte opony i gruz nie są odpadami wielkogabarytowymi. Można je oddać w każdą sobotę w godz. od 8.00 do 14.00 w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemysłowej 1 w Niemcach. 

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd  lub na baterie np. zepsute komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD a także zużyte świetlówki .

Jednocześnie informujemy, że od najbliższej soboty (27.03.2021 r.) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemcach przy ul. Przemysłowej 1 będzie czynny w godz. 8.00 – 14.00

 
 
Powrót