Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
FOTO
GALERIA
aparat
MAPA
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gospodarka odpadami

Nowy system podatku śmieciowego

Szanowni Państwo poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych obowiązujące w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku. Teren gminy został podzielony na dwa sektory, każdy będzie obsługiwany przez inną firmę. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru odpadów w 2020 r. otrzymają Państwo w styczniu pocztą.
 
Miejscowości należące do SEKTORA I: 
Niemce, Ciecierzyn, Zalesie, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka, łagiewniki, Boduszyn, Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Swoboda, Ludwinów, Baszki.
 
 
 
 
Miejscowości należące do SEKTORA II: 
Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Majdan Krasieniński, Osówka, Stoczek, Stoczek Kolonia, Krasienin, Krasienin Kolonia, Kawka, Pryszczowa Góra, Wola Krasienińska, Nowy Staw, Nasutów, Dys, Pólko, Elizówka.
 
 
 
 
 
 
Powrót