Aktualności - Ośrodek Pomocy Społecznej

Grafika ogólna herb, napis Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach na tle budynku
Opublikowane dn. 08-12-2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2022.

Na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach publikujemy poniżej zapytanie ofertowe dotyczące świadczeń usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych.

Autor: Gmina Niemce
Powrót