Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Gmina w liczbach

BudynkiGminę Niemce, zajmującą powierzchnię 14 114 ha (141,14 km2) i posiadającą 29 sołectw zamieszkuje 19 973 osób (zameldowanych według stanu na dzień 17.08.2022 r.), w tym 9 801 kobiet i 10 172 mężczyzn. Gęstość zaludnienia terenu gminy jest wysoka, jak na gminę wiejską – 141 osób na 1 km2. Ilość naszych mieszkańców stale rośnie. Jeszcze w 2012 roku mieszkało w Gminie Niemce 17 708 więc w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ludności gminy zwiększyła się o ponad 2000.
 
 
Na terenie gminy jest pięć parafii rzymsko-katolickich:
 
  • Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie,
  • Parafia pw. Św. Narodzenia NMP w Krasieninie,
  • Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach,
  • Parafia pw. Św. NMP Królowej Polski w Nasutowie,
  • Parafia pw. Św. Siostry Faustyny w Jakubowicach Konińskich.
 
W gminie Niemce są dwie placówki Poczty Polskiej, Komisariat Policji, Bank Spółdzielczy, Gminna Biblioteka Publiczna z dwoma oddziałami w Niemcach i czterema filiami, Gminny Ośrodek Kultury, trzy gminne ośrodki zdrowia, jeden zespół szkół ponadpodstawowych, siedem samorządowych szkół podstawowych, trzy przedszkola samorządowe, jeden niepubliczny punkt przedszkolny oraz gminny żłobek.
 
Na terenie gminy działa dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Powrót