Gmina w liczbach

BudynkiGminę Niemce, zajmującą powierzchnię 14 114 ha (141,14 km2) i posiadającą 28 sołectw zamieszkuje 18 074 osób (według stanu na dzień 20.02.2014 r.), w tym 9 228 kobiet i 8 846 mężczyzn. Gęstość zaludnienia terenu gminy jest wysoka, jak na gminę wiejską – 128 osób na 1 km2, przy średniej w kraju wynoszącej 52 osoby na 1 km2. Większość mieszkańców naszej gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym 18 - 60 lat. Łączna ich liczba wynosi 11 298 czyli 62,5% ogólnej liczby mieszkańców.
 
 
Dynamika zmian zaludnienia w latach 2003-2013:
 
 • 2003 – 15 452
 • 2004 – 15 644
 • 2005 – 15 862
 • 2006 – 16 121
 • 2007 – 16 419
 • 2008 – 16 638
 • 2009 – 17 000
 • 2010 – 17 320
 • 2011 – 17 468
 • 2012 – 17 708
 • 2013 – 18 025

 

Z powyższego zestawienia wynika, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba ludności gminy zwiększyła się z 15 452 do 18 025 osób (16,65%).
 
Na terenie gminy jest pięć parafii rzymsko-katolickich:
 
 • Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie,
 • Parafia pw. Św. Narodzenia NMP w Krasieninie,
 • Parafia pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach,
 • Parafia pw. Św. NMP Królowej Polski w Nasutowie,
 • Parafia pw. Św. Siostry Faustyny w Jakubowicach Konińskich.
 
W gminie Niemce są dwie placówki Poczty Polskiej, Bank Spółdzielczy, Gminna Biblioteka Publiczna z dwoma oddziałami w Niemcach i czterema filiami, Gminny Ośrodek Kultury, trzy ośrodki zdrowia, jeden zespół szkół ponadgimnazjalnych, trzy gimnazja samorządowe, siedem samorządowych szkół podstawowych, trzy przedszkola samorządowe, jeden niepubliczny punkt przedszkolny oraz gminny żłobek.
 
Na terenie gminy działa osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
 
Powrót