WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Sołtysi i Sołectwa

Pogoda

Sołtysi i Sołectwa

 

 

Baszki – Alina Jóźwik - Baszki 48, tel. 81 756 33 29, kom. 695 923 208

Boduszyn – Dariusz Kantor - Boduszyn 20A, tel. 723 970 517

Ciecierzyn – Roman Urbaś - Ciecierzyn72B, tel. 81 756 12 06, kom. 601 664 755

Dys – Jadwiga Buzek-Czarnolas - Dys ul. Lipowa 3, tel. 81 756 12 24

Dziuchów – Edward Klępka - Dziuchów 11, tel. 512 097 781

Elizówka – Dorota Góźdź - Elizówka 20, tel. 509 852 961

Jakubowice Konińskie – Krystyna Pulińska - Jakubowice Konińskie ul. Świerkowa 45, tel. 81 501 25 44

Jakubowice Konińskie Kolonia – Józef Wysokiński - Jakubowice Kon. Kol. ul. Malinowa 33, tel. 888 273 474

Kawka – Jerzy Woźniak - Kawka 25, tel. 600 761 117

Kolonia Bystrzyca – Jan Sadura - Kolonia Bystrzyca 4, tel. 691 755 171

Krasienin – Małgorzata Rachańczyk - Krasienin 66, tel. 81 756 66 77, kom. 605 05 25 08

Krasienin Kolonia – Franciszek Drozd - Krasienin Kolonia 43, tel. 510 355 050

Leonów - Teresa Duda - Leonów 9, tel. 728 556 108

Ludwinów – Wiesław Pieczywek- Ludwinów 23, tel. 605 894 297

Łagiewniki – Elżbieta Jaroszewska - Łagiewniki 17, tel. 511 280 960

Majdan Krasieniński – Mariusz Czerwonka - Majdan Krasieniński 48, tel. 723 902 309

Nasutów – Mirosław Paradziński- Nasutów 91, tel. 691 300 094

Niemce – Andrzej Małek- Niemce ul. Słoneczna 185, tel. 513 814 106

Nowy Staw – Barbara Skowronek - Nowy Staw 18, tel. 505 014 987

Osówka – Joanna Bucka - Osówka 16, tel. 81 756 62 39, kom. 516 273 039

Pólko – Ewa Saba - Pólko 38A, tel. 81 756 34 55, kom. 660 915 264

Pryszczowa Góra – Stanisława Brzozowska- Pryszczowa Góra 10, tel. 504 748 056

Rudka Kozłowiecka – Władysław Maszkowski - Rudka Kozłowiecka 156, tel. 81 756 40 22

Stoczek – Andrzej Urbaś- Stoczek 5, tel. 508 206 881

Stoczek Kolonia – Krzysztof Gawidziel- Stoczek Kolonia 7A, tel. 81 756 69 77, kom. 784 06 96 26

Swoboda – Krystyna Steć- Swoboda 26B, tel. 512 081 774

Wola Krasienińska – Robert Gąska- Wola Krasienińska 30, tel. 609 419 306

Wola Niemiecka – Krystyna Wójtowicz - Wola Niemiecka 156, tel. 81 756 15 35, kom. 502 054 781

Zalesie – Teresa Kosowska - Zalesie 14, tel. 81 756 21 97, kom. 694 052 457

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90