Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Sołtysi i Sołectwa


Nazwiska i Imiona, adresy i nr telefonów Sołtysów 

Lista sołectw i sołtysów

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Adres

Numer telefonu

1

Baszki

Ewa Jakubas

Baszki 55,

21-003 Ciecierzyn

504879059

2

Boduszyn

Karolina Tkaczyk

Boduszyn 6,

21-003  Ciecierzyn

 537477418

3

Ciecierzyn

Roman Urbaś

Ciecierzyn 72B,

21-003  Ciecierzyn

601664755

4

Dys

Jadwiga Buzek-Czarnolas

Dys, ul. Lipowa 3,

21-003  Ciecierzyn

661352555

5

Dziuchów

Edward Klępka

Dziuchów 11,

21-025  Niemce

512097781

6

Elizówka

Renata Pawlak

Elizówka 22E,

21-003  Ciecierzyn

606433321

7

Jakubowice Konińskie

Grzegorz Jaśkowski

Jakubowice Konińskie ul. Lubelska 179,

21-003  Ciecierzyn

697505887

8

Jakubowice Konińskie-Kolonia

Józef Wysokiński

Jakubowice Konińskie-Kolonia ul. Malinowa 33,

21-003 Ciecierzyn

888273474

9

Kawka

Jerzy Woźniak

Kawka 25,

21-025  Niemce

600761117

10

Kolonia Bystrzyca

Jan Sadura

Kolonia Bystrzyca 4,

21-025 Niemce

691755171

11

Krasienin

Małgorzata Rachańczyk

Krasienin 66, 21-025 Niemce

605052508

12

Krasienin-Kolonia

Franciszek Drozd

Krasienin-Kolonia 43,

21-025  Niemce

510355050

13

Leonów

Teresa Duda

Niemce, ul. Leonów 9, 21-025 Niemce

728556108

14

Ludwinów

Elżbieta Janasz

Ludwinów 34,

21-003  Ciecierzyn

508141915

15

Łagiewniki

Elżbieta Jaroszewska

Łagiewniki 17,

21-003  Ciecierzyn

511280960

16

Majdan Krasieniński

Mariusz Czerwonka

Majdan Krasieniński 48,

21-025  Niemce

723902309

17

Nasutów

Mirosław Paradziński

Nasutów 91,

21-025  Niemce

691300094

18

Niemce

Andrzej Małek

Niemce ul. Słoneczna 185,

21-025 Niemce

513814106

19

Nowy Staw

Barbara Skowronek

Nowy Staw 18,

21-025  Niemce

505014987

20

Osówka

Joanna Bucka

Osówka 16,

21-025  Niemce

516273039

21

Pólko

Ewa Saba

Pólko 38A, 21-003  Ciecierzyn

660915264

22

Pryszczowa Góra

Stanisława Brzozowska

Pryszczowa Góra 10,

21-025  Niemce

504748056

23

Rudka Kozłowiecka

Sławomir Latek

Rudka Kozłowiecka,

21-025 Niemce

507320980

24

Stoczek

Andrzej Urbaś

Stoczek 5,

21-025  Niemce

508206881

25

Stoczek-Kolonia

Tomasz Sobiesiak

Stoczek-Kolonia 7B,

21-025  Niemce

506466896

26

Swoboda

Kamil Skałecki

Swoboda 20J,

21-025  Niemce

530209797

27

Wola Krasienińska

Robert Gąska

Wola Krasienińska 30,

21-025  Niemce

609419306

28

Wola Niemiecka

Krystyna Wójtowicz

Wola Niemiecka 156,

21-025  Niemce

502054781

29

Zalesie

Teresa Kosowska

Zalesie 14,

21-025  Niemce

694052457

 

Powrót