Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Położenie

Gmina Niemce leży w centralnej części województwa lubelskiego. Powierzchnia jej wynosi 141,14 km. Położenie geograficzne wyznaczają współrzędne 22º 16´ - 22º 35´ długości geograficznej wschodniej oraz 51º 34´ - 51º 37´ szerokości geograficznej północnej. Gmina graniczy z siedmioma innymi jednostkami administracyjnym województwa: od południa z miastem Lublin, od południowego wschodu z gminą Wólka, od wschodu z gminą Spiczyn, od północy z gminą Lubartów, od północnego zachodu z gminą Kamionka, od zachodu z gminą Garbów, od południowego zachodu z gminą Jastków.
 
Gmina Niemce położona jest w dwóch makroregionach: południowa jej część na Wyżynie Lubelskiej w mezoregionie Płaskowyż Nałęczowski, a część północna na Nizinie Południowopodlaskiej w mezoregionie Wysoczyzna Lubartowska. Płaskowyż Nałęczowski ma dość wyrównany poziom wierzchowiny. Wierzchowina w całości jest pokryta lessem; rozcina ją gęsta sieć dolin, w których najczęściej skupia się zabudowa. Natomiast Wysoczyzna Lubartowska jest lekko falistą równiną morenową ze żwirowymi ostańcami form polodowcowych. Obszar ten ma korzystne położenie komunikacyjne. Prowadzi tędy linia kolejowa Lublin – Łuków, a także dwie drogi krajowe będące bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy. Pierwsza z nich, stanowiąca oś rozwojową gminy Niemce to droga krajowa nr 19 -  Rzeszów, Lublin, Białystok, która kończy się na przejściu granicznym w Budzisku. Druga to wspólny odcinek dróg krajowych S17 i S12, która od niedawna przebiega północną obwodnicą Lublina przez południową część gminy Niemce. W miejscowości Elizówka znajduje się węzeł komunikacyjny łączący obie te drogi, a zarazem tworzący bezpośrednie połączenie z całym krajem oraz z pobliskim Portem Lotniczym Lublin.
 
 
 Mapa województwa z zaznaczoną gmina Niemce na czerwono
Powrót