Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Miejscowości w Gminie

Baszki

kapliczka

Historia W 1427 r. pojawiła się pierwsza wzmianka na temat wsi - nazwa Basky. W średniowieczu jest to własność szlachecka rodu Gutów v. Gutków. 1427 - występuje Mikołaj Wyszkowic z B. 1452 -...

Czytaj więcej

Boduszyn

Folwark

Pierwotnie folwark w powiecie lubelskim, gmina Wólka, parafia Czwartek. W 1891 r. wydzielony z dóbr Pliszczyn przez St. Boduszyńskiego - od jego nazwiska otrzymał nazwę.

Czytaj więcej

Kolonia Bystrzyca

Drzewa pole rzepaku

Wieś sołecka 5 km na wschód od drogi Lublin-Lubartów i lini kolejowej Lublin-Lubartów. Powierzchnia ogólna 129,86 ha (1988), mieszkańców 75 (1991), zabudowa murowana rozproszona.

Czytaj więcej

Ciecierzyn

Stacja kolejowa ciecierzn

Historia średniowieczna wsi. Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z początku XV w.

Czytaj więcej

Dys

dom

Pierwsza wzmianka na temat wsi pochodzi z roku 1381, kiedy to erygowano parafię w Dysie i Gabriel z Górki dziedzic Dysa uposażył miejscowy kościół. W XV w. miejscowość graniczyła: 1418, 1420 z...

Czytaj więcej

Dziuchów

Dziuchów

W 1930 roku majątek ziemski Dziuchów liczył 60 ha i należał do Stefana Latoszyńskiego i Tadeusza Rojowskiego.

Czytaj więcej

Elizówka

rynek elizówka

W 2 połowie XIX w. był to folwark należący do Dóbr Kozłówka. W 1905 r. folwark - własność hr. K. Zamoyskiego liczył 97 dzies. gruntów. Wymieniony jest tu jeden budynek oraz 70 mieszkańców (50...

Czytaj więcej

Jakubowice Konińskie

Kościół wieczorową porą

Najwcześniejsze wzmianki dotyczące wsi pochodzą z pocz. XV w. Średniowieczne dzieje Jakubowic związane są z rodem Konińskich herbu Rawa przybyłych w lubelskie w połowie XIV w. Najwcześniejsze formy...

Czytaj więcej

Kawka

szklarnia

Wieś 2 km na północ od Krasienina, w północno-zachodniej części gminy. Powierzchnia ogólna 258,25ha (1986), mieszkańców 169 (1991). Leży na zdenudowanej wysoczyźnie akumulacji rzeczno-lodowcowej,...

Czytaj więcej

Krasienin

Kaplica

Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Krasienin pojawiają się w źródłach pisanych od początku XV wieku. W 1407 r. - Crasschenyno, 1419 r. - Crasszenyn, 1420 r. - Crasinin, 1460 r. - Craszenyn. Wymieniane...

Czytaj więcej

Krasienin-Kolonia

Pałac

Wieś 1 km na północ od drogi Niemce - Krasienin-Garbów, na północ od wsi Krasienin. Powierzchnia ogólna 436,02ha (1986), mieszkańców 318 (1991), zabudowa murowana rozproszona.

Czytaj więcej

Ludwinów

Droga

Ludwinów lub tzw. "Elizin"- folwark w gminie Nieme, parafia Dys. Folwark został w 1882 r. wydzielony z dóbr Baszki. Miał on 240 mórg ziemi, jeden budynek murowany i 4 drewniane.

Czytaj więcej

Łagiewniki

Rzeka

Pierwsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi z 1414 r. wymieniana jest wieś Lagewniky, w powiecie lubelskim, parafia Bystrzyca. W 1452 r. opisane granice wsi z Rudnikiem.

Czytaj więcej

Majdan Krasieniński

Droga

Słownik Geograficzny wymienia wieś Majdan Krasieninski w powiecie lubartowskim, gminie Samoklęski, parafii Krasienin. W 1827 r. wieś liczyła zaledwie 7 domów i 52 mieszkańców. W wykazie z 1905 r....

Czytaj więcej

Nasutów

zdjecie kapliczki

Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca wsi pochodzi z 1417 r. - wymieniany jest Nassuthow. W XV w. opisane są następujące granice wsi:

Czytaj więcej

Niemce

Widok na kościół

Geneza nazwy miejscowości. Legenda głosi, że nazwa miejscowości Niemce pochodzi z 1410 r. gdy Władysław Jagiełło osiedlił część jeńców spod Grunwaldu. Pracowali oni w lasach w okolicach dzisiejszej...

Czytaj więcej

Nowy Staw

Widok na staw

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. W 1806 r. na terenie wsi istniał młyn wodny (wykazywany na mapach historycznych). W 1822 r. wieś liczyła 19 domów i 129 mieszkańców. W XIX w. należała do...

Czytaj więcej

Osówka

Drewniany dom

Kolonia Ossówka wchodziła w pół.XIX w. w skład dóbr Krasie nin. Jako odrębna jednostka administracyjna została wyłoniona z tychże dóbr po parcelacji majątku (w 1.60. i 70. XIX w.) Liczyła wówczas...

Czytaj więcej

Pólko

Droga

W XIX w. był to folwark należący do ordynacji Kozłowieckiej Zamoyskich. Ok. 1870 r. liczył ogółem 502 mórg gruntów (w tym gruntów ornych i ogrodów 474 mr i 5 mr wody). Znajdowały się tu 4 budynki...

Czytaj więcej

Pryszczowa Góra

rękodzieło

Kolonia Pryszczowa Góra powstała na obszarze dóbr Krasienin (rozparcelowanych w 1poł. XIX w.). Wyłoniona wówczas oddzielna jednostka administracyjna liczyła 55 osad z gruntami o pow. 874 mórg. W...

Czytaj więcej

Rudka Kozłowiecka

Murowana kapliczka przydrożna z 1910 r.

Dawniej Rudka - wzmiankowana po raz pierwszy w 1529 r. (Rvdka) W 1529 r. oddawano plebanowi w Dysie meszne 19 korcy pszenicy, tyleż żyta i owsa wartości 2 grzywien 23 gr oraz dziesięcina - 30 gr....

Czytaj więcej

Stoczek

droga

Nazwa wsi Stoczek (Sthoczek) pojawia się po raz pierwszy w 1529 r. Wieś była własnością szlachecką należała do parafii Dys. W 1529 r. oddawana była dziesięcina 19gr biskupowi, meszne po 13 korcy...

Czytaj więcej

Stoczek-Kolonia

droga

Stoczek-Kolonia - wieś położona w zachodniej części gminy Niemce. W wyniku parcelacji dóbr Zamoyskich, spowodowanej reformą rolną w 1937 roku od wsi Stoczek gdzie mieścił się folwark, wyodrębniła...

Czytaj więcej

Swoboda

Krzyz przy drodze

W okresie międzywojennym istniał tu ośrodek dworski będący własnością Stanisława Rojowskiego. Znajdował się tu drewniany dwór, który został rozebrany w latach 50. XXw. Obecnie w południowej części...

Czytaj więcej

Wola Krasienińska

Aleja brzóz

W poł. XVII w. wraz z Krasieninem należała do MIchałowskich. W 1696 r. płacono pogłówne od 23 poddanych. W XIX w. znajdowała się w gm. Samoklęski. Ok 1870 r. liczyła 19 osad i 421 mr ziemi. W 1905...

Czytaj więcej

Wola Niemiecka

Widok drogi w nocy

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. Początki jej, podobnie jak wsi Niemce, należy zapewne wiązać z pojawieniem się osadnictwa niemieckiego na tym terenie, być może jeszcze w XV lub XVI w. W...

Czytaj więcej

Zalesie

grupka kobiet

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. Wg tradycji geneza wsi, podobnie jak Niemiec, związana jest z pojawieniem się osadnictwa niemieckiego na tym terenie. Wieś położona była wśród lasów,...

Czytaj więcej