Miejscowości w Gminie

droga

Stoczek-Kolonia

Stoczek-Kolonia - wieś położona w zachodniej części gminy Niemce. W wyniku parcelacji dóbr Zamoyskich, spowodowanej reformą rolną w 1937 roku od wsi Stoczek gdzie mieścił się folwark, wyodrębniła się osada Stoczek –Kolonia. Część ziem po reformie kupili pracownicy, a część osadnicy. Wieś powstawała w dwóch liniach – południowej i północnej. W części północnej zachowała się zabytkowa aleja lipowa. Stoczek jest nazwą topograficzną. W średniowieczu wyrazy stoczek, stok oznaczały potok, strumyk lub wzgórze.

Obecnie miejscowość Stoczek-Kolonia liczy 152 mieszkańców i 37 gospodarstw domowych (stan na 1.12.2014 r.).

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót