WIELKOŚĆ
Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Komisje Rady Gminy

Pogoda

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

 1. Prokopiuk Janusz - Przewodniczący
 2. Kasperek Wiesław - Członek Komisji
 3. Pitura Ewa - Członek Komisji
 4. Rarak Kamil - Członek Komisji
 5. Wysokiński Józef - Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów Gminy

 1. Maszkowski Władysław - Przewodniczący
 2. Gliwka Grażyna - Członek Komisji
 3. Podstawka Marek - Członek Komisji
 4. Prokopiuk Janusz - Członek Komisji
 5. Wysocki Roman - Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Rarak Kamil - Przewodniczący
 2. Pankowski Piotr - Członek Komisji
 3. Wysokiński Józef - Członek Komisji
 4. Ziębowicz Henryk - Członek Komisji
 5. Ziębowicz Roman - Członek Komisji

Komisja Oświaty i Kultury

 1. Gliwka Grażyna - Przewodnicząca
 2. Maszkowski Władysław - Członek Komisji
 3. Zgierska Beata - Członek Komisji
 4. Ziębowicz Henryk - Członek Komisji
 5. Ziębowicz Roman - Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 1. Pitura Ewa - Przewodnicząca
 2. Berej Anna - Członek Komisji
 3. Kasperek Wiesław - Członek Komisji
 4. Pankowski Piotr - Członek Komisji
 5. Wysocki Roman - Członek Komisji
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90