Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

 
Piotr Pankowski - Przewodniczący
Marek Gruda - Członek Komisji
Marek Kluch - Członek Komisji
Magdalena Urbaś - Członek Komisji
Ewa Saba - Członek Komisji
Komisja Budżetu i Finansów Gminy
 
Maszkowski Władysław - Przewodniczący
Aneta Stefaniak - Członek Komisji
Witold Józefacki - Członek Komisji
Ewa Saba - Członek Komisji
Marek Kluch - Członek Komisji
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Rarak Kamil - Przewodniczący
Aneta Stefaniak - Członek Komisji
Wiesław Zienkiewicz - Członek Komisji
Witold Józefacki - Członek Komisji
Andrzej Małek - Członek Komisji
Marek Kluch - Członek Komisji
Wojciech Woźniak - Członek Komisji
Justyna Porzak - Członek Komisji
 

Komisja Oświaty i Kultury

 

Marek Gruda - Przewodniczący
Maszkowski Władysław - Członek Komisji
Zgierska Beata - Członek Komisji
Ewa Saba - Członek Komisji
 

Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 

Wiesław Zienkiewicz - Przewodniczący
Władysław Maszkowski - Członek Komisji
Justyna Porzak - Członek Komisji
Pankowski Piotr - Członek Komisji
Ewa Saba - Członek Komisji
 

Komisja skarg, wniosków i petycji

 

Magdalena Urbaś - Przewodnicząca
Wojciech Woźniak - Z-ca Przewodniczącego
Pankowski Piotr - Członek Komisji
Andrzej Małek - Członek Komisji
Wiesław Zienkiewicz - Członek Komisji
Justyna Porzak - Członek Komisji
Powrót