Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Miejscowości w Gminie

Widok na staw

Nowy Staw

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. W 1806 r. na terenie wsi istniał młyn wodny (wykazywany na mapach historycznych). W 1822 r. wieś liczyła 19 domów i 129 mieszkańców. W XIX w. należała do dóbr kozłowieckich. Ok.1870 r. było tu tylko 17 osad z 375 morgami ziemi. Wykaz z 1905 r. wymienia na terenie wsi 26 budynków, 297 mieszkańców (wszyscy wyznania rzymsko- katolickiego). W okresie międzywojennym (ok.1928 r.) obszar gruntów wiejskich wynosił 465 morgi i były tu 32 samodzielne gospodarstwa.

Układ przestrzenny i zabudowa
Wieś Nowy Staw położona jest na skraju Lasów Kozłowieckich, w odległości ok.2 km na pn. od Nasutowa. Obecnie jest to teren Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Od pn.-wsch. w pobliżu wsi przepływa rz.Ciemięga (dopływ Mininy). Zabudowa wiejska skupia się po obu stronach jednej drogi biegnącej z pd.-zach. na pn.-wsch. (z Nasutowa do Majdanu Kozłowieckiego). Najbardziej charakterystyczną cecha wyróżniającą omawianą wieś jest jej położenie wśród lasów otaczających grunty wiejskie ze wszystkich stron.
Istniejąca obecnie tradycyjna drewniana zabudowa wiejska pochodzi niemal wyłącznie z okresu międzywojennego i posiada najbardziej typowe formy, bez żadnych wyróżniających cech charakterystycznych. Domy sytuowane są z reguły kalenicowe w stosunku do drogi. Ściany zrębów zwykle oszalowane. Dachy dwuspadowe. W śrdokowej części wsi znajduje się drewniana domkowa kapliczka przydrożna z 1 ćw. XXw. Na początku wsi (od pd.) na skraju lasu drewniany krzyż (pocz. XXw.).
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót