Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Miejscowości w Gminie

grupka kobiet

Zalesie

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. Wg tradycji geneza wsi, podobnie jak Niemiec, związana jest z pojawieniem się osadnictwa niemieckiego na tym terenie. Wieś położona była wśród lasów, powstała na terenach uzyskanych w wyniku karczunków, stąd także wywodzona jest nazwa - położenie " za lasem" w stosunku do Niemiec. W XIX w. związana z dobrami Niemce, ok. 1870 r. liczyła zaledwie 8 osad i 127 mr gruntów. W 1905 r. na terenie wsi wymienia się 11 budynków i 125 mieszkańców oraz 69 dziesięcin gruntów. Ok.1928 r. wieś liczyła 22 samodzielne gospodarstwa i 224 mr ziemi.

 
 
Układ przestrzenny i zabudowa
Wieś jest niewielką jednostką przestrzenną o układzie jednodrożnym. Zagrody usytuowane dosyć gęsto po obu stronach drogi. Obok współczesnej murowanej zabudowy zachowane Przykłady drewnianego ludowego budownictwa, w większości z okresu międzywojennego. Chałupy sytuowane kalenicowo i szczytowo względem drogi, nakryte dachami dwuspadowymi przy części domów drewniane ganki. Na początku wsi drewniany krzyż przydrożny. (zapewne z pocz. XX w.)
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót