Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Miejscowości w Gminie

Droga

Pólko

W XIX w. był to folwark należący do ordynacji Kozłowieckiej Zamoyskich. Ok. 1870 r. liczył ogółem 502 mórg gruntów (w tym gruntów ornych i ogrodów 474 mr i 5 mr wody). Znajdowały się tu 4 budynki murowane i 10 drewnianych. W 1905 r. wymieniono ogółem 287 dziesięcin gruntów w folwarku, 1 budynek i 39 mieszkańców (28 wyzn. rzymskokatolickiego, 6 luteranów i 5 Żydów).

Układ przestrzenny i zabudowa
Na dawnych gruntach folwarcz nych powstała wieś, której zabudowania zlokalizowane zostały wzdłuż drogi wiodącej z Dysa do Nasutowa oraz Pólko Kol.-Stoczek. Obydwie-drogi na długości kilku kilometrów wysadzane są lipami i tworzą aleje (objęte ochr. konserwatorską). Zabudowa wiejska jest rozrzucona. Zachowane nieliczne przykłady budownictwa sprzed II wojny, większość to obiekty powojenne. Do pocz. XX w. istniały pozostałości dawnych zabudowań folwarcznych, obecnie brak jakichkolwiek śladów.
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót