Miejscowości w Gminie

Drzewa pole rzepaku

Kolonia Bystrzyca

Wieś sołecka 5 km na wschód od drogi Lublin-Lubartów i lini kolejowej Lublin-Lubartów. Powierzchnia ogólna 129,86 ha (1988), mieszkańców 75 (1991), zabudowa murowana rozproszona.

Leży na osadach zlodowacenia środkowopolskiego, głównie piaskach i żwirach. Gleby niecałkowite napiaskowe i nażwirowe, przeważnie w klasie bonitacyjnej IVb, mniej w Vi VI. Użytkowanie ziemi (l986): grunty orne lll, 19 ha, sady l,64 ha, lasy 4,14 ha, łąki i pastwiska 8,90 ha, pozostałe l,25 ha. 
 
Główne uprawy (1986): pszenica 29,80 ha, ziemniaki 14,34 ha, mieszanki zbożowe 10,45 ha. Struktura hodowli (1986): trzoda chlewna 112, bydło 97, owce 40, konie 13. W drugiej połowie XIX w. była to cześć wsi Bystrzyca — stąd nazwa.
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót