Miejscowości w Gminie

Aleja brzóz

Wola Krasienińska

W poł. XVII w. wraz z Krasieninem należała do MIchałowskich. W 1696 r. płacono pogłówne od 23 poddanych. W XIX w. znajdowała się w gm. Samoklęski. Ok 1870 r. liczyła 19 osad i 421 mr ziemi. W 1905 r. we wsi wymienia się zaledwie 18 budynków i aż 345 mieszkańców (oprócz wyznania rzymskokatolickiego także 27 luteranów}.

 
 
Wieś Wola Krasienińska położona jest przy drodze głównej Nasuntów-Krasienin, w bezpośrednim sąsiedztwie Krasienina. Zasadnicza część zabudowy wiejskiej skupiona jest po obu stronach drogi głównej i częściowo przy gruntowej drodze odchodzącej na południe. Wśród budynków mieszkalnych przeważają domy murowane powstałe po II wojnie. Zachowana nieliczna drewniana typowa zabudowa wiejska z okresu międzywojennego - drewniane oszalowane domy nakryte dachami dwuspadowymi sytuowane kalenicowo w stosunku do drogi.
 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót