Miejscowości w Gminie

Pałac

Krasienin-Kolonia

Wieś 1 km na północ od drogi Niemce - Krasienin-Garbów, na północ od wsi Krasienin. Powierzchnia ogólna 436,02ha (1986), mieszkańców 318 (1991), zabudowa murowana rozproszona.

 
Położona na zdenu-dowanej wysoczyźnie morenowej, na piaskach akumulacji lodowcowej i na glinie zwałowej. Gleby bielicowe lekkie i średnie wytworzone z glin zwałowych, piasków naglinowych i iłowych, w IVb, V i VI klasie bonitacyjnej.
 
Użytkowanie ziemi (1986): grunty orne 369,56 ha, sady 15,77 ha, lasy 10,90 ha, łąki i pastwiska 17,63 ha, pozostałe 17,77 ha. Główne uprawy (1986): ziemniaki 81,72 ha, żyto 78,22 ha, owies 38,28 ha, pszenica 32,54 ha, mieszanki zbożowe 26,11 ha. Struktura hodowli (1986): trzoda chlewna 421, bydło 213, konie 52. Wieś słabo zmechanizowana; dominują funkcje rolnicze. We wsi sklep spożywczy oraz punkt skupu mleka.
 
Powstała w 1870 r. po rozparcelowaniu wsi Krasienin; było tu wówczas 12 osad i gruntu 335 mórg. W 1946 r. wyodrębniona jako oddzielna wieś.
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót