Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

Zdjęcie z uroczystości
Opublikowane dn. 20-08-2020

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Wczoraj, 19 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się krótka uroczystość, podczas której troje nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych naszej gminy, otrzymało dokumenty potwierdzające awans zawodowy.

Po zakończeniu 3 letniego stażu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego z rąk pani Sekretarz Iwony Pulińskiej otrzymali:

  •          Agnieszka Wysokińska - wychowawca świetlicy szkolnej Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie
  •          Paweł Kamiński - nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej
  •          Agnieszka Wilk - nauczycielka historii, WOS, EDB, biblioteki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie

Zgodnie z wymogiem, pedagodzy przed przedstawicielem władz gminy złożyli także stosowne ślubowanie.

Autor: Gmina Niemce
Powrót