Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

Zdjęcie prezentuje dwoje stypendystów z ZSP w Niemcach
Opublikowane dn. 17-09-2020

Stypendia Wójta Gminy Niemce 2020

Już po raz siódmy zostały przyznane stypendia Wójta Gminy Niemce uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce”.

W związku ze zmianą Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „ Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce” o stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Niemce bez względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z brzmieniem art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.). W związku z powyższym w gronie tegorocznych stypendystów są uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Niemce oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach. Stypendium przyznawane jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej na wniosek dyrektora szkoły, a jego wysokość zależna jest od stopnia spełnienia przez ucznia kryteriów stypendialnych określonych w Uchwale nr XVII/171/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Niemce” .

Mimo trudnej sytuacji w szkołach, w roku szkolnym 2019/2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju - COVID-19 -  zmianą organizacji pracy szkoły, w tym czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych imponująca jest liczba uczniów, którzy spełnili kryteria do uzyskania stypendium. Niestety ze względu na trwającą w dalszym ciągu sytuację epidemiologiczną w Polsce i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, tegoroczna edycja odbyła się bez uroczystego spotkania Wójta Gminy Niemce z wyróżnionymi uczniami, ich rodzicami, dyrektorami szkół oraz nauczycielami, instruktorami, trenerami i  wychowawcami. Dyplomy i podziękowania zostały wręczone zainteresowanym w szkołach w pierwszych dniach września.

W tegorocznej edycji decyzją Wójta Gminy Niemce zostało przyznanych 225 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, w tym: 170 - za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 16 -  za wysokie wyniki w nauce oraz  39 -  za wysokie osiągnięcia w sporcie, na łączną kwotę: 42 025,00 zł.  W kategorii szkół ponadpodstawowych przyznano 11 stypendiów, w tym: 1 - za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 1 - za wysokie wyniki w nauce oraz 9 - za wysokie osiągnięcia w sporcie, w sumie na kwotę: 6 900,00 zł. Łącznie na stypendia gmina wypłaciła kwotę: 48 925,00 zł.

W bieżącej edycji najliczniejszą grupę nagrodzonych stanowią podobnie jak w latach poprzednich stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej. Na wyróżnienie zasługują tancerki Zespołu Tańca Nowoczesnego "Rytmix"  działającego w GOK w  Niemcach oraz  Szkoły Tańca Dance Mania w Lublinie, członkowie Zespołu wokalno – instrumentalnego „Wesoła Kompania” działającego przy Stowarzyszeniu Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie oraz Scholi „Raduj się” z parafii w Krasieninie, a także uczniowie należący do szkolnych zespołów artystycznych m.in.: Zespołu wokalnego „Madzimuzy” w ZPO w Ciecierzynie, Grupy teatralnej „Szczęśliwa trzynastka” i Zespołu Wokalnego „Wesoły septet” z SP w Krasieninie, Chóru Cantabile i Redakcji „Kleksa” w SP w Niemcach.

Wśród sportowców stypendium otrzymali m.in. zawodnicy  KLUBU UKS DYS,  zawodnicy UKS FOOTBALL ACADEMY LUBLIN oraz Klubu Karate Shotokan „Hinode” w Krasieninie oraz uczniowie startujący z sukcesem w Powiatowych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Szczególne gratulacje należy skierować do stypendystów z ZSP w Niemcach -  zawodników GULKS Niemce  - mając na uwadze zarówno ich wysokie osiągnięcia w skali kraju, jak i fakt powołania zawodników do  kadry wojewódzkiej w podnoszeniu ciężarów. Informacja nt. znajduje się na stronie ZSP w Niemcach pod linkiem: http://zspniemce.pl/n,stypendia-wojta-gminy-niemce-przyznane

W dziedzinie nauki na szczególne wyróżnienie zasługują następujący uczniowie szkół podstawowych:

  • Radosław Miłosz Sobiesiak – uczeń kl. 7 SP w Krasieninie – Finalista Kuratoryjnego Konkursu geograficznego w roku szk. 2019/2020 r.
  • Patrycja Putek - uczennica kl. 8 SP w Krasieninie - średnia ocen: 5,72, wynik z egzaminu: 90,33%
  • Gabriela Zmysłowska - uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej w Niemcach -  Finalistka Kuratoryjnego Konkursu z Języka Niemieckiego, Finalistka III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”
  • Maria Birut - uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej w Niemcach- średnia ocen: 5,39, wynik z egzaminu: 91,33%
  • Katarzyna Wiktoria Kasperek - uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej w Niemcach- średnia ocen: 5,00, wynik z egzaminu: 95,66%
  • Eliza Kowalik - uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej w Niemcach - średnia ocen: 5,50, wynik z egzaminu: 91,00%
  • Dominik Szymon Nastaj - uczeń kl. 8 Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich - średnia ocen: 5,52, wynik z egzaminu: 93,33%
  • Maja Krokowska - uczennica kl. 8 Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich – średnia ocen: 5,17, wynik z egzaminu: 91,00%

oraz  uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach:

  • Patryk Dymucha – absolwent szkoły, kl. IV TA. - średnia ocen: 5,27 wynik z egzaminu: 81,6 %.

Pełna Lista stypendystów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niemce (Zarządzenie nr 118/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 13 sierpnia 2020 r.)

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Autor: Gmina Niemce
Powrót