Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

mężczyzna prezentujący książki
Opublikowane dn. 18-05-2022

Uroczystość przekazania przez IPN podręczników do historii Polski w języku ukraińskim

12 maja 2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie miało miejsce uroczyste przekazanie podręczników do historii i przewodników po historii Polski napisanych w języku ukraińskim dyrektorom z blisko 60 szkół z terenu Lubelszczyzny.

Wydawnictwa wręczał osobiście dr Robert Derewenda, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie. Wśród gości obecni byli także Pani Teresa Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Pani Marzanna Ostrowska – Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pani Magdalena Śladecka – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie, Pani Elżbieta Michalczuk - starszy wizytator LKO.

Przekazane przez IPN książki znajdą miejsce w szkolnych bibliotekach i posłużą uczniom z Ukrainy, którzy uczą się w polskich szkołach. 

To niezwykle ważne wydarzenie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu utalentowanych uczniów ze szkoły w Ciecierzynie, a ciekawostką jest fakt, że po raz pierwszy na szkolnej scenie wystąpiła w towarzystwie członków chóru Madzimuzy i grupy teatralnej „Raz – Dwa - Trzy - My” Diana – dziewczynka z Ukrainy, która uczy się w szkole Ciecierzynie. Program artystyczny spotkał się z niezwykle pozytywnym przyjęciem i nagrodzony został przez gości gromkimi brawami.

Uczniowie ZPO w Ciecierzynie otrzymali od dyrektora Oddziału IPN w Lublinie gry o tematyce historycznej.

Autor: Gmina Niemce
Powrót