Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

Aktualności oświatowe

sala gimnastyczna z uczniami oczekującymi na egzamin
Opublikowane dn. 24-05-2022

Egzamin ósmoklasisty 2022

Dzisiaj o godzinie 9.00, testem z języka polskiego ponad pół miliona uczniów z ósmych klas oraz ok. 7 tys. uczniów z Ukrainy w całym kraju rozpoczęło w szkołach podstawowych trzydniowy Egzamin Ósmoklasisty 2022. W naszej gminie, we wszystkich siedmiu szkołach podstawowych do egzaminu przystąpiło 217 uczniów.

W kolejnych dwóch dniach odbędą się jeszcze testy z matematyki i języka obcego. Egzaminu nie można nie zdać, ale podejście do niego jest niezbędne, by otrzymać świadectwo ukończenia ósmej klasy, a punkty są bardzo ważne przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - liceów, techników oraz szkół branżowych.

Podczas trwania egzaminów, każdego dnia o godzinie 13.00 na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych będą publikowane arkusze wykorzystane w tegorocznym sprawdzianie wiedzy ósmoklasistów.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 8 lipca.

Autor: Gmina Niemce
Powrót