Gminne
inwestycje
Monety
Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik

ETO Jakubowice Konińskie-Kol.

Tabliczka sołtys
Opublikowane dn. 10-01-2023

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI JAKUBOWICE KONIŃSKIE-KOLONIA

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Jakubowice Konińskie-Kolonia, że dnia 20 stycznia 2023r. (piątek) o godz. 18:00 w Remizie OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.


Ikona pdfZebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [139.89 KB]

Informacja dotycząca osób uprawnionych do głosowania

Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

Autor: Gmina Niemce
Powrót