ETO Jakubowice Konińskie

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 29-04-2022

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Jakubowice Konińskie

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Jakubowice Konińskie

Autor: Gmina Niemce
Powrót