Gminne
inwestycje
Monety
Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik

ETO Krasienin-Kolonia

Tabliczka na czerwonym tle z godłem i napisem sołtys
Opublikowane dn. 23-01-2023

ZEBRANIE WIEJSKIE DLA SOŁECTWA KRASIENIN-KOLONIA

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Krasienin-Kolonia, że dnia 29 stycznia 2023r. (niedziela) o godz. 14:00 w Remizie OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

OGŁOSZENIE   
Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Krasienin-Kolonia, że dnia 29 stycznia 2023r.  (niedziela) o godz. 14:00Remizie OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
W przypadku braku wymaganej liczby uprawnionych mieszkańców sołectwa, przeprowadza się wybory na zebraniu wiejskim w drugim terminie o godz. 14:15, tj. po upływie 15 minut od pierwszego zebrania.
 
Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś
 
Informacja dotycząca osób uprawnionych do głosowania
Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.
Autor: Gmina Niemce
Powrót