ETO Leonów

Tabliczka sołtys
Opublikowane dn. 10-01-2023

ZEBRANIE WIEJSKIE W MIEJSCOWOŚCI LEONÓW

Uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców sołectwa Leonów, że dnia 21 stycznia 2023r. (sobota) o godz. 14:15 w budynku u P. Smolarza odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Ikona pdfZebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.10 KB]

Informacja dotycząca osób uprawnionych do głosowania

Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu bez zameldowania na stałe, a wpisane do stałego rejestru wyborców.

Autor: Gmina Niemce
Powrót