ETO Niemce

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 04-05-2022

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Niemce

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Niemce

Autor: Gmina Niemce
Powrót