ETO Stoczek-Kolonia

Grafika przedstawia napis sołtys z godłem na czerwonym tle
Opublikowane dn. 18-05-2021

Zebranie wiejskie - Stoczek Kolonia

Sołtys miejscowości Stoczek Kolonia zaprasza mieszkańców na zebranie sołeckie 23 maja 2021 roku.

Zaproszenie dla wszystkich mieszkańców na spotkanie sołeckie w niedzielę 23 maja 2021 roku o godzinie 18:00 pod Remizą Strażacką. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących Sołectwa oraz przyszłych inwestycji. W szczególności zapraszam wszystkich, którzy wyrazili zgody na podział nieruchomości w celu wytyczenia drogi łączącej Stoczek Kolonia - Smugi.

Z poważaniem
Sołtys
Łukasz Byra  
Autor: Gmina Niemce
Powrót