ETO Stoczek-Kolonia

Grafika przedstawia Godło Polski oraz napis "Sołtys" w białych kolorach na czerwonym tle
Opublikowane dn. 04-05-2022

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Stoczek Kolonia

Protokół po konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutu m. Stoczek Kolonia

Autor: Gmina Niemce
Powrót