Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

herb
Opublikowane dn. 05-08-2020

UWAGA! W piątek 14.08.2020 r. Urząd Gminy Niemce będzie nieczynny

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż Urząd Gminy Niemce będzie nieczynny w piątek 14.08.2020 w związku z wydaniem Zarządzenia Nr 116/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

WÓJT Gminy Niemce 
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę 
 
Na podstawie 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.:Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
§ 1.
Ustalam dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:
  • za dzień 15 sierpnia 2020 r. przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy w dniu 14 sierpnia 2020 r.
§ 2.
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Niemce oraz do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niemce.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 114/2020 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót