Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Remont drogi
Opublikowane dn. 30-07-2020

Przegląd gminnych inwestycji realizowanych w bieżącym roku

Każdego roku, wraz z nadejściem wiosny w naszej gminie ruszają prace przy realizacji zaplanowanych na dany rok inwestycji. Niestety, w tym roku pandemia koronawirusa część z nich wstrzymała lub spowolniła. Wraz z decyzjami rządu o odmrażaniu gospodarki ruszyły także nasze gminne inwestycje.

Na obecną chwilę możemy Państwa poinformować, że zakończyły się prace przy budowie nowoczesnego obiektu kulturalno-widowiskowego w Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach. Budynek, którego budowa wyniosła 4 466 347,74 zł, z czego 85% otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z budżetu państwa, został już oddany do użytku. Część pomieszczeń została wykorzystana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Niemcach. Niestety, ze względu na obowiązujące nadal, pewne obostrzenia związane z COVID-19, na zorganizowanie jakiejś imprezy w nowej sali widowiskowej przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Zakończona została również przebudowa ul. Akacjowej w Jakubowicach Konińskich. W tym przypadku, pomimo pandemii, prace zostały zakończone w terminie, czyli 20 kwietnia br. Koszt inwestycji to 486 576,25 zł z czego 340 603 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Z inwestycji w trakcie realizacji możemy wymienić:

  • Gruntowny remont budynku przy ul. Złotej w Dysie, w którym zlokalizowane były mieszkania socjalne. Planowany termin zakończenia inwestycji wartej ponad 712 tys. zł to 30 września br. Warto dodać, że koszt po stronie naszej gminy to tylko 5%, reszta to 85% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z budżetu państwa.

  • Budowę 1700 m odcinka ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 106048L w miejscowości Rudka Kozłowiecka. Realizacja inwestycji, wartej blisko 585 tys. zł finansowana jest w 85% z projektu Mobilny LOF, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Na realizację w tym roku czekają jeszcze:

  • Ścieżka rowerowa o długości 1564 m w miejscowości Elizówka. Koszt blisko 480 tys. zł

  • Park & Ride – miejsca przystosowane do pozostawienia roweru lub samochodu w celu przesiadki do komunikacji miejskiej w Nasutowie i Dysie. Park & Ride Dys - po postępowaniu przetargowym została zawarta umowa na wykonanie inwestycji do 30 września br. za kwotę 43 875,58 zł.

  • Oświetlenie przy ul. Malinowej w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia. Zadanie przewiduje instalację 28 słupów za ok. 170 tys. zł.

Wszystkie, wymienione powyżej i oczekujące na realizację inwestycje, realizowane będą w ramach projektu Mobilny LOF, z którego otrzymamy 85% dofinansowania.

W ramach projektu Zielony LOF, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do jesieni br. powstanie ścieżka rowerowa o długości 1154 m wzdłuż ul. Świerkowej w miejscowości Jakubowice Konińskie. Koszt 585 689,81 zł. Dofinansowanie 85%.

Referat Inwestycji, realizując projekt pn. Niskoemisyjna Gmina Niemce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na Lata 2014 – 2020, planuje do końca września br. wymienić 635 punktów świetlnych, znajdujących się na terenie Gminy Niemce, na nowe, wykonane w technologii LED. Szacowany koszt to ok. 600 tys. zł, z czego 80% dofinansowania otrzymamy z wyżej wymienionego programu.

Autor: Gmina Niemce
Powrót