Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

herb
Opublikowane dn. 28-07-2020

W piątek, 31.07.2020 r. Urząd Gminy Niemce nieczynny

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników urzędu, w związku z prowadzonym w dniu 31 lipca 2020 r. (piątek) remontem klatki schodowej w budynku Urzędu Gminy Niemce, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś zarządził wyżej wymieniony dzień wolnym od pracy dla pracowników urzędu. Odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi w sobotę, 8 sierpnia 2020 r. w godz. 7.30 – 15.30.

WÓJT Gminy Niemce 

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 WÓJTA GMINY NIEMCE z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Niemce dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samosądzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 130 § 1 i 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Ustalam dzień 31 lipca 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Niemce.

§ 2.

Odpracowanie dnia wolnego od pracy, o którym mowa w § 1 nastąpi dnia 8 sierpnia 2020 r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 3.

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie www.niemcc.pl oraz na drzwiach wejściowych do budynku urzędu.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania. 

 

 

Ikona pdfZarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [389.86 KB]

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót