Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Szczepionka
Opublikowane dn. 22-07-2020

Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś informuje o rozpoczęciu akcji szczepień przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV.

Gmina Niemce, z własnych  środków budżetowych finansuje szczepienia, które realizowane będą w ramach „Programu zdrowotnego przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Gminie Niemce”,  przyjętego uchwałą Nr XI/116/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 28 listopada 2019 r. Szczepionka ma chronić dziewczęta przed zachorowaniem w późniejszym wieku na raka szyjki macicy, który wywoływany jest przez niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV. Udział w programie jest dobrowolny i wymaga, jak w przypadku wszystkich szczepień, zgody rodziców lub opiekunów prawnych

Program zaplanowany jest na lata 2020 – 2024. W roku bieżącym programem objęte są dziewczęta urodzone w 2006 r., które są zameldowane na terenie gminy Niemce. W najbliższym czasie rozesłane zostaną do dziewcząt zaproszenia wraz z ulotkami informacyjnymi na temat wirusa HPV oraz drukami deklaracji rodziców.

Program realizowany będzie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach. Szczepienia wykonywane będą przez ośrodki zdrowia w Niemcach, Ciecierzynie i Krasieninie.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu:

1. Ośrodek Zdrowia w Niemcach – tel. 81 756-15-50,

2. Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie – tel. 81 756-13-91,

3. Ośrodek Zdrowia w Krasieninie – tel. 81 756-67-00.

Autor: Gmina Niemce
Powrót