Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Baner - Napis na czerwonym tle Dotacje z UE - LAWP
Opublikowane dn. 10-07-2020

Dotacje na kapitał obrotowy w ramach COVID-19

Szanowni Państwo, już 15 lipca br. od godziny 10.00 ruszy nabór wniosków dla osób samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19 odnotowały spadek obrotów. Chodzi o wsparcie z funduszy europejskich, które wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Fundusze zostaną przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla samozatrudnionych, mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego na utrzymanie ich dalszej działalności ( w tym utrzymania płynności finansowej). Dotacja przeznaczona będzie dla tych podmiotów, które prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku i odnotowały w związku z wystąpieniem pandemii spadek obrotów o co najmniej 30 % w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku (począwszy od 1 marca 2020 roku) w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wysokość dofinansowania

Ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi około 74 mln. zł Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników (jedynie na podstawie Kodeksu Pracy) i tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie około 23,5 tys. zł w przypadku wnioskowania o wsparcie na 3 miesiące. Wsparcie uzależnione będzie od ilości zatrudnionych osób, dlatego na najwyższą kwotę wsparcia może liczyć małe przedsiębiorstwo zatrudniające maksymalnie 49 osób, które za ten sam okres (3 miesiące) może uzyskać około 165 tys. zł. Tym samym kwota wsparcia waha się od ok. 7,85 tys. zł do 54,92 tys. zł za miesiąc. Warunkiem bezzwrotności w/w wparcia będzie utrzymanie działalności gospodarczej przez zadeklarowany przez przedsiębiorcę okres (od 1 do 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie).

Więcej informacji

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji na stronie internetowej rpo.lubelskie.pl oraz zachęcamy do zapisania się do newslettera https://rpo.lubelskie.pl/newsletter/

Zachęcamy Państwa również do kontaktu z Punktem kontaktowym RPO Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (e-mail: lawp@lubelskie.pl, Telefon: 81 46 23 831 lub 81 46 23 812) lub do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

Autor: Gmina Niemce
Powrót