Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika napis na czerwonym tle - Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie z siedzibą w Niemcach
Opublikowane dn. 24-08-2020

W poniedziałek, 31.08.2020 r. Wydział Komunikacji w Niemcach nieczynny

W związku z Zarządzeniem NR 136/2019 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Lublinie w roku 2020 informujemy, że w poniedziałek, 31.08.2020 r. Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie z siedzibą w Niemcach będzie nieczynna.

 

 

 

Ikona pdfZarządzenie nr 136/2019 Starosty Lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [195.22 KB]

 

ZARZĄDZENIE NR 136/2019 STAROSTY LUBELSKIEGO 
z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Lublinie w roku 2020 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) i § 15 ust. 1 Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lublinie – zarządzam, co następuje: 

§ 1. W związku z przypadającymi świętami w sobotę – 15 sierpnia 2020 r. i 26 grudnia 2020 r. – wyznaczam odpowiednio dni 31 sierpnia 2020 r. i 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy w Starostwie Powiatowym w Lublinie. 5 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu Lubelskiego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
STAROSTA LUBELSKI
Zdzisław Antoń 
 

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót