Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Informacja Wójta Gminy Niemce ws. planowania uruchomienia zakładu produkującego karmę
Opublikowane dn. 18-09-2020

Informacja Wójta Gminy Niemce ws. planowania uruchomienia zakładu produkującego karmę

Szanowni Państwo, w związku z zainteresowaniem medialnym, dotyczącym planowania budowy zakładu produkującego mokrą karmę dla zwierząt w miejscowości Niemce, Wójt Gminy Niemce informuje, że w dniu 14 maja 2020 r. do Urzędu Gminy Niemce został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu hal magazynowych i magazynowo - produkcyjnych na terenie Parku Panattoni Lublin II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 2803/95, 74/18, 74/13, 65/10 położnych przy ul. Przemysłowej w m. Niemce na terenie Gminy Niemce”. Braki we wniosku zostały uzupełnione do dnia 10.06.2020 r.

Wójt Gminy Niemce, Obwieszczaniem znak OŚ.6220.08.2020 z dnia 10.06.2020 zawiadomił w Biuletynie Informacji Publicznej o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o wystąpieniu do organów opiniujących, w celu stwierdzenia czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczność sporządzenia raportu. W przypadku gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli nie informuje się listownie właścicieli sąsiadujących działek, tylko informacje umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Niemce rozumie, że ewentualna działalność fabryki mokrej karmy dla zwierząt w miejscowości Niemce może budzić pewne obawy jej mieszkańców, ale organ wykonawczy jakim jest Wójt Gminy musi być bezstronnym arbitrem w tej sprawie, poruszającym się w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W związku z wpływającymi do Urzędu Gminy Niemce protestami mieszkańców wraz z prośbami o udzielenie informacji, urząd udzielił odpowiedzi na zapytania, a inwestor - firma Lublin Logistics Sp. z o.o. udzieliła wyjaśnień w pismach złożonych w dniach 18.08.2020 r. i 10.09.2020 r.

Poniżej zamieszczamy treść protestów mieszkańców, które wpłynęły do naszego urzędu wraz z odpowiedziami inwestora.

Ikona docPismo z protestem mieszkańców z dnia 5.08.2020 r. data wpływu 11.08.2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.16 KB]

Ikona docWyjaśnienia firmy Lublin Logistics Sp. z o.o. z dnia 13.08.2020 r., data wpływu 18.08.2020 r. plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [53.50 KB]

Ikona docPismo z protestem mieszkańców z dnia 26.08.2020, data wpływu 27.08.2020.r. plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [22.36 KB]

Ikona docWyjaśnienia firmy Lublin Logistics Sp. z o.o. z dnia 8.09.2020 r., data wpływu 10.09.2020 r., plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [36.45 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót