Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu Wójt w towarzystwie dwóch osób na placu budowy Park & Ride w Nasutowie
Opublikowane dn. 24-09-2020

Przegląd gminnych inwestycji – stan na koniec lata 2020

Korzystając z ostatnich, letnich promieni słonecznych, 22 września 2020 r. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Michałem Tarnowskim wyruszyli na objazd gminnych miejscowości, aby zapoznać się ze stanem zaawansowania prac przy inwestycjach zaplanowanych na ten rok. Na trasie przejazdu znalazły się takie miejscowości jak: Rudka Kozłowiecka, Nasutów, Majdan Krasieniński, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie Kolonia, Dys oraz Elizówka.

Przegląd inwestycji Wójt rozpoczął od miejscowości Rudka Kozłowiecka, gdzie na ukończeniu jest budowa ścieżki rowerowej o długości 1700 m  przy drodze gminnej nr 106048L.  Realizacja inwestycji, wartej blisko 585 tys. zł finansowana jest w 85% z projektu Mobilny LOF, będącego częścią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W tej samej miejscowości na tzw. Mikołajku został utwardzony kruszonym gruzem odcinek drogi gruntowej usytuowanej na działce nr 1407.

Kolejnym punktem na trasie objazdu był plac przy kościele w Nasutowie gdzie trwają intensywne prace przy budowie tzw. Park & Ride - miejsca przystosowanego do pozostawienia roweru lub samochodu w celu przesiadki do komunikacji miejskiej. Tutaj znajduje się przystanek końcowy linii komunikacji miejskiej nr 24. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 260 674 zł z czego 85% dotacji otrzymamy z Programu Mobilny LOF.

Następnym miejscem, które Wójt wraz Kierownikiem odwiedzili była droga powiatowa nr 2214L w miejscowości Majdan Krasieniński, przy której powstaje ścieżka rowerowa o długości 920 m. Ta inwestycja, o wartości 356 475 zł  również jest dotowana w 85% z Mobilnego LOF-u.

Ścieżki rowerowe, współfinansowane ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powstają także w miejscowościach Elizówka i Jakubowice Konińskie, przy ul. Świerkowej. W Elizówce długość trasy to 1564 m, a przy ul. Świerkowej w Jakubowicach Konińskich to 1154 m. Sumaryczny koszt tych dwóch ścieżek to prawie 1 mln zł. W Elizówce zaudytowana została też nowa przepompownia ścieków, dzięki której kolejne gospodarstwa domowe mogły podłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Koszt ok. 150 000 zł.

Na trasie przejazdu znalazły się też inwestycje już zakończone, czyli ul. Akacjowa w Jakubowicach Konińskich oraz Park & Ride w Dysie przy ul. Biskupa Gorala. Koszt przebudowy ul. Akacjowej to 486 576,25 zł z czego 340 603 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, a miejsce parkingowe Park & Ride w Dysie kosztowało  43 875,58 zł – dofinansowane w wysokości 85% z Programu Mobilny LOF.

Tego dnia stan zaawansowania prac przy inwestycjach został jeszcze zweryfikowany na ul. Złotej w Dysie, gdzie trwa gruntowny remont budynku wykorzystywanego jako mieszkania socjalne. Planowany termin zakończenia remontu, wartego ponad 712 tys. zł to 30 października br. Należy dodać, że w tym przypadku koszt po stronie naszej gminy to tylko 5%, reszta, czyli 85% to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 10% z budżetu państwa.

Pomimo przeszkód związanych z pandemią COVID-19 oraz innych przeciwności, Wójt Urbaś konsekwentnie realizuje dalszy rozwój Gminy Niemce.

Autor: Gmina Niemce
Powrót