Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu napis ogłoszenie na tle budynku urzędu
Opublikowane dn. 07-10-2020

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020, poz. 802 z późn. zm.) Wójt Gminy Niemce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Niemce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały wraz z załącznikami będzie dostępny do wglądu od 16 października 2020 roku:

- na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Niemcach w zakładce Ogłoszenia - Aktualności

- na stronie internetowej Urzędu Gminy w Niemcach (www.niemce.pl )

- w siedzibie Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, parter – Punkt Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek - piątek 7:30-15:30.

Uwagi do projektu uchwały będzie można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2020 roku poprzez specjalny formularz uwag, który należy przesłać:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce;

- złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Niemce,

- na adres mailowy: info@niemce.pl

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się spacer studyjny w dniu 30 października 2020 r.,  podczas którego zbierane będą uwagi i propozycje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Niemce.

Autor: Gmina Niemce
Powrót