Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Herb gminy na tle budynków
Opublikowane dn. 07-10-2020

Informacja Wójta Gminy Niemce ws. inwestycji na terenie Parku Panattoni

W nawiązaniu do licznych pytań kierowanych do Urzędu Gminy Niemce, dotyczących inwestycji budowlanej rozpoczętej na terenie Parku Panattoni w Niemcach, Wójt Gminy Niemce informuje, że organem administracji budowlanej właściwym do udzielenia pozwolenia na budowę na obszarze gminy Niemce jest Starosta Lubelski.

Starosta, jako organ administracji budowlanej, prowadzi rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo budowlane. Powyższe rejestry są jawne i publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Ponadto w przypadku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o jej wydaniu.

W przypadku inwestycji budowlanych realizowanych w warunkach samowoli budowlanej sprawę należy zgłosić do organu nadzoru budowlanego, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Autor: Gmina Niemce
Powrót