Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie z sesji
Opublikowane dn. 13-10-2020

XIX Sesja Rady Gminy Niemce

Wczoraj, 12 października 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Niemce. Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 obrady zostały przeprowadzone drogą on-line.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz niego, na sali konferencyjnej, z zachowaniem bezpiecznej odległości, obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, przedstawiciel  Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego Paweł Niemiec, pracownicy obsługujący obrady oraz rotacyjnie dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe osoby uczestniczyły w obradach on-line.

Podczas obrad Radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, a pod koniec sesji, większością głosów za, przy jednym głosie przeciw (Marek Kluch) i trzema wstrzymującymi się (Aneta Stefaniak, Kamil Rarak i Marek Gruda) zajęli stanowisko w sprawie procedowanego obecnie w polskim parlamencie, kontrowersyjnego projektu ustawy o ochronie zwierząt tzw. „Piątki dla zwierząt”. Inicjatorką wyżej wspomnianego stanowiska była radna Magdalena Urbaś. Mieszkańcy naszej gminy zwrócili się o pomoc do Radnej w wyrażeniu swojego sprzeciwu wobec wyżej wymienionego projektu ustawy, który wywołał uzasadnione oburzenie i obawę o utrzymanie miejsc pracy całych rodzin, od pokoleń zajmujących się rolnictwem w naszej gminie.

Poniżej zamieszczamy pełną treść dokumentu:

Stanowisko Rady Gminy Niemce z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustawy o ochronie zwierząt tzw. „Piątka dla zwierząt".

Rada Gminy Niemce pragnie wyrazić najwyższe zaniepokojenie i sprzeciw wobec zmian jakie zamierza przeprowadzić partia rządząca i większość parlamentarna w ramach projektu ustawy o ochronie praw zwierząt zwanego „Piątką dla zwierząt”.

W środowisku wiejskim projekt ustawy wywołał uzasadnione oburzenie i obawę o utrzymanie miejsc pracy całych rodzin, które od pokoleń zajmują się rolnictwem. Tak zwana „Piątka dla zwierząt” została odebrana wśród rolników i ich rodzin jako akt oskarżenia wobec ich ciężkiej pracy, a przecież polscy gospodarze, najlepiej wiedzą jak dbać o swoje zwierzęta i jak poprawiać ich dobrostan. Czynią to od lat i nie potrzebują do tego pouczeń od polityków, którzy zazwyczaj nie mają pojęcia ile sił i czasu rolnicy wkładają codziennie w rozwój swoich gospodarstw i dobrostan hodowanych zwierząt.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż proponowane przepisy uderzają bezpośrednio w podstawowe wolności obywatelskie, ograniczając swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a w praktyce nakładając embargo na polskie rolnictwo. Szczególny niepokój w tym kontekście budzi fakt, iż rząd z dnia na dzień, bez konsultacji i odpowiedniego vacatio legis, chce wprowadzić zmiany, które szkodzą interesowi polskiej wsi, a z których zyski będą czerpać jedynie zagraniczne firmy. To one bowiem zyskają na haniebnym ataku na polskich hodowców i przejmą rynki zbytu zablokowane przez partię rządzącą dla naszych rolników.

Za szczególnie szkodliwe dla gospodarstw rolnych wydają się propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno– przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zakazu uboju rytualnego na eksport, gdzie dotychczas z ogólnego pogłowia wołowiny i drobiu przeznaczonego na ubój – to jest odpowiednio 40 i 60 procent naszego rynku.

Należy, więc domniemywać, że co najmniej o tyle zmniejszy się rynek zbytu na te produkty. Sprzecznym z Konstytucją RP jest propozycja dająca uprawnienia organizacjom ekologicznym do samowolnej kontroli gospodarstw rolnych oraz domostw w zakresie przestrzegania dobrostanu posiadanych zwierząt oraz podejmowania decyzji o odebraniu zwierząt na zasadzie uznaniowości.

Podkreślić należy, że Rada Gminy Niemce popiera dążenia do poprawy dobrostanu zwierząt. Niemniej jednak priorytetem powinno być dbanie o rozwój polskiej gospodarki i dobro polskich rolników. Nie zgadzamy się na propozycje, które z góry likwidują gałąź gospodarki.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Marek Podstawka

Otrzymują:

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów

3. Jarosław Kaczyński – Wiceprezes Rady Ministrów

4. Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5. Senatorowie Ziemi Lubelskiej

6. Posłowie na Sejm Ziemi Lubelskiej

 

Porządek obrad oraz głosowania z XIX sesji znajdują się w linku poniżej:

http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/9240/3f8c6bc7.html

Przebieg obrad zarejestrowany z transmisji on-line dostępny jest na platformie You Tube pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=lhXydFextnI&feature=emb_logo

Autor: Gmina Niemce
Powrót