Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Grafika ogólna z napisem Powszechny Spis Rolny 1.09.-30.11.2020 na w większości zielonym tle
Opublikowane dn. 20-10-2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.–30.11.2020

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 1 września do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny. W spisie rolnym występują pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 1.09.–30.11.2020
 
#liczysięrolnictwo
Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.
 
W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny
i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.
 
Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:
   • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
   • osób prawnych,
   • jednostek organizacyjnych niemających osobowości
     prawnej.
 
Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:
   • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
   • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.
Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio. 
 
Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich. 
 
Spiszmy się, jak na rolników przystało!
 
Potrzebujesz informacji? 
Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń 
na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 
 
Autor: Gmina Niemce
Powrót