Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia Wójta który wręcza tablety P. Dyrektor z Krasienina
Opublikowane dn. 05-11-2020

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA+

Gmina Niemce przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, którego wartość wynosi 106 407,30 zł z czego otrzymaliśmy dotację w wysokości 105 tysięcy złotych (kwota wsparcia została powiązana z liczbą uczniów w gminie).

Grafika zawiera logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Barwy narodowe z napisem Rzeczpospolita Polska i flagę Unii Europejskiej z napisem Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

Dofinansowanie w 100% wysokości projektu pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Zgodnie z założeniami Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dofinansowanie ma służyć wsparciu nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach, będą mogli zasiąść przed monitorami komputerów (laptopów, tabletów). Niestety część z nich nie posiada takich możliwości, dzięki którym może realizować podstawę programową.

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od dyrektorów szkół  - w ramach pozyskanych środków  - gmina zakupiła 34 szt. laptopów z oprogramowaniem oraz 17 tabletów, które w dniu 04.11.2020 r. zostały przekazane do szkół podstawowych, z przeznaczeniem na wypożyczenie najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom do realizacji zdalnych lekcji. Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót