Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

zdjęcie przedstawia plakat ,,GOK w Niemcach zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie"
Opublikowane dn. 12-11-2020

KONKURS PLASTYCZNY „NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach zaprasza naszych mieszkańców do udziału w Konkursie Plastycznym pt. „Choinkowa Ozdoba”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Niemce. Na własnoręcznie wykonane prace organizatorzy czekają do 15 grudnia.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami. Zapraszamy!!!

 

Regulamin konkursu

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Choinkowa Ozdoba” jest Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach ul. Różana 10, 21-025 Niemce. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Niemce. Informacje o konkursie oraz Regulamin są zamieszczone na stronie internetowejwww.gok-niemce.pl oraz Facebooku.

Cele konkursu:

rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
rozwijanie wrażliwości estetycznej;
stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Uczestnicy:

1 .Konkurs jest adresowany do mieszkańców z terenu Gminy Niemce w czterech kategoriach

Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

Kategoria II: IV-VIII klasa szkoły podstawowej

Kategoria III : szkoła średnia

Kategoria IV : praca zbiorowa /rodzinna/

 Warunki uczestnictwa w konkursie:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej do ekspozycji na choince. Własnoręcznie wykonana ozdoba w formie przestrzennej o dowolnym kształcie i zastosowaniem dowolnych technik. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby.

Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą:

- imię i nazwisko uczestnika , a także imię i nazwisko opiekuna ,który wyrazi

zgodę zgodnie z załącznikiem Nr .1 do Regulaminu

- adres do korespondencji / e-mail , numer tel. /

- tytuł „nazwę własną” ozdoby

- kategorie wiekową

Zgłoszona praca nie podlega zwrotowi , a dane laureatów upublicznione na stronie internetowej (zgodnie z wypełnionym zał. Nr.2 do Regulaminu)

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.

Termin i warunki dostarczania prac: 

Prace konkursowe będą przyjmowane w terminie od 16 listopada 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do organizatora)

Prace konkursowe należy przesłać na adres Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach ul. Różana 10,21-025 Niemce lub przynieść osobiście po uprzednim umówieniu telefonicznym

81 756 15 55 lub 503 082 237

Prace konkursowe uszkodzone nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Ocena prac i zasady przyznawania nagród:
Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora konkursu.
Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- oryginalność, - pomysłowość,

- walory artystyczne i estetyczne prac

-nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej

Komisja Konkursowa oceni i wytypuje prace konkursowe do ekspozycji oraz przyzna nagrody i wyróżnienia (m. I-III) w każdej kategorii.
Wyłonienie prace konkursowe – „ozdób choinkowych” będą prezentowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach oraz lokalnej gazecie „Taka Gmina”
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Uczestnicy ,których prace konkursowe zostaną wyróżnione i zakwalifikowane do ekspozycji /wystawy zostaną nagrodzeni upominkami i dyplomami /
Odbiór nagród i dyplomów nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach
Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu.
Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej i Facebooku.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje organizator.
Od decyzji organizatora nie przysługuje odwołanie.
Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres gok.niemce@poczta.fm z dopiskiem konkurs plastyczny „Choinkowa Ozdoba”

Ikona odtRegulamin z załącznikami, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [25.05 KB]

karta zgłoszeniowa

Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Zgoda uczestników

zdjęcie przedstawia plakat

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót