Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu godło państwowe z napisem Wojewoda Lubelski
Opublikowane dn. 28-10-2020

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 24 października 2020 r.

Wojewoda Lubelski na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuje, że w dniu 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871).

W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym ustalono, że całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obszarem na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. oraz wprowadzone zostały kolejne ograniczenia, nakazy i zakazy.

Zatem wszystkie ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, z późniejszymi zmianami, obejmują cały teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) pozostają bez zmian i są obowiązujące.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/

 

Ikona pdfINFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 24 października 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [166.26 KB]

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [321.06 KB]

Autor: Gmina Niemce
Powrót