Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia napis ,,Interreg central europe ENES-CE"
Opublikowane dn. 19-11-2020

Zaproszenie do udziału w spotkaniu pt. ,,Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców"

Szanowni Państwo, Województwo Lubelskie w ramach realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich organizuje w dniu 24 listopada 2020 r. spotkanie pt. ,,Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców". Spotkanie ze względu na stan pandemiczny odbędzie się w formie online w godz. 10.00 -13.30.

W pierwszej części przedstawiony zostanie Państwu przykład włączenia mieszkańców i innych interesariuszy w oddolny proces planowania energetycznego w gminie - w ramach europejskiego projektu ,,ENES-CE; współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej".

Zaprezentowany zostanie zaktualizowany w procesie oddolnym Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Niemce oraz wybrane priorytetowe działania inwestycyjne. Ponadto pokazana zostanie perspektywa wspólnego tworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w gminie w celu ochrony środowiska poprzez wzrost EE oraz zwiększenie wykorzystania OZE.

W drugiej części spotkania doradcy energetyczni w ramach realizacji projektu: "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE", przedstawią Państwu m.in. możliwości i warunki pozyskania środków na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE dla gospodarstw domowych oraz jednostek samorządowych. Powiedzą o programie Stop Smog oraz praktycznych aspektach uchwały antysmogowej.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz inne zainteresowane podmioty z terenu województwa lubelskiego do udziału w spotkaniu oraz dyskusji na temat możliwości wspólnego planowania energetycznego w gminie oraz realizacji działań związanych z OZE i EE.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesałanie adresów e-mail do dnia 20.11.2020 r. na adres e-mail: marcin.kolodziejczyk@lubelskie.pl

W dniu 23.11.202 r. otrzymają Państwo pocztą elektroniczną link do zalogowania się w celu udziału w spotkaniu 24 listopada 2020r.

 

 

 

Autor: Gmina Niemce
Powrót