Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Na zdjęciu ekran komputera ze spotkania on-line
Opublikowane dn. 26-11-2020

PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINIE Z ZAANGAZOWANIEM MIESZKAŃCÓW - Sprawozdanie ze spotkania

Spotkanie warsztatowe nr 3 w projekcie ENES-CE: „Prezentacja nowych planów energetycznych, zaktualizowanego dokumentu PGN dla Gminy Niemce szerszej publiczności” odbyło się w ramach spotkania online pt. „Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców” w dniu 24 listopada 2020 r. Ze względu na fakt, że „Targi Energetics”, podczas których planowano zorganizowanie warsztatów nr. 3 zostały odwołane (stan pandemii) Województwo Lubelskie zorganizowało spotkanie online w ramach realizacji dwóch projektów finansowanych ze środków europejskich: „ENES-CE” oraz "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".

Zaproszenie do udziału w spotkaniu zostało skierowane za pomocą poczty elektronicznej do władz 213 gmin w regionie, gminnych energetyków, a także mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów z terenu województwa lubelskiego. Ponadto zaproszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Gminy Niemce.

 

Do udziału w spotkaniu zgłosiło się 61 osób: głownie przedstawiciele, pracownicy i mieszkańcy gmin: Niemce, Cyców, Firlej, Goraj, Hańsk, Izbica, Komarów-Osada, Międzyrzec Podlaski,  Siemień, Strzyżewice, Telatyn, Wojciechów, Wojsławice, Żółkiewka, Józefów nad Wisłą, Lubartów, Kazimierz Dolny, Siedliszcze, Susiec, Zakrzew, a także przedstawiciele Zakładu  Gospodarki Komunalnej w Niemcach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, Rady Gminy Niemce oraz Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Sp. z o.o. w Hańsku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Ostatecznie w spotkaniu online uczestniczyło 48 osób.

 

Spotkanie otworzył i wprowadził uczestników w temat Pan Janusz Bodziacki, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL natomiast Pan Kajetan Kościk, Kierownik Oddziału OZE w UMWL powiedział o realizowanych przez oddział projektach w ramach Programu Interreg oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 

W pierwszej części spotkania Ekspert zaangażowany do projektu ENES-CE, Pan Paweł Czupryn zaprezentował zaktualizowany PGN dla Gminy Niemce, dokonane zmiany w dokumencie i dotychczas zrealizowane działania projektowe związane z aktualizacją PGN, a także planowane działania w gminie związane z wykorzystaniem OZE oraz tworzeniem obywatelskiej grupy energetycznej w ramach projektu ENES-CE.

 

Ponadto Ekspert powiedział o priorytetowych dla gminy działaniach i inwestycjach w OZE w oparciu o narzędzie opracowane w projekcie ENES-CE.

 

Uczestnikom spotkania przedstawiony został także cel planowanego tworzenia obywatelskiej grupy energetycznej w gminie w formie klastra energii z możliwością przekształcenia go w spółdzielnię energetyczną oraz harmonogram tworzenia klastra energii w gminie w ramach projektu ENES-CE w Województwie Lubelskim. Ponadto Ekspert przedstawił także jakie analizy oraz dokumenty zostaną opracowane przez niego dla Gminy Niemce przed utworzeniem klastra energii.

 

Pierwszą część spotkania zakończyła otwarta dyskusja na temat zanieczyszczenia powietrza i powstającej w kraju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz kolejnych działań w ramach projektu ENES-CE, dotyczących spisu kotłów i urządzeń grzewczych, będących podstawą do pozyskania finansowania dla przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach krajowego programu „Stop Smog” w przyszłości.

 

W drugiej części spotkania doradcy energetyczni w ramach realizacji projektu: "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE", przedstawili m.in. możliwości i warunki pozyskania środków na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i OZE dla gospodarstw domowych oraz jednostek samorządowych, w ramach krajowych programów, takich jak: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Agroenergia”.

 

Ponadto doradcy energetyczni powiedzieli o programie Stop Smog oraz poddanej do konsultacji społecznych uchwale antysmogowej, a także o obszarach przekroczeń zanieczyszczeń pyłami PM10 i PM 2,5 etc w regionie lubelskim i poziomach zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Niemce. 

 

Organizacja spotkania online pt. „Planowanie energetyczne w gminie z zaangażowaniem mieszkańców” w ramach realizacji 2 projektów dała możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, pokazania możliwości wspólnego planowania i możliwości korzystania z różnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć niskoemisyjnych i inwestycji w OZE. Po spotkaniu uczestnikom zostały przesłane prezentacje przedstawione podczas spotkania online oraz projektowe broszury informacyjne.

Autor: Gmina Niemce
Powrót