Solidarni
z Ukrainą
Flaga ukrainy
Gminne
inwestycje
Monety
OCHRONA ŚRODOWISKA
drzwo i planeta
KANAŁ VIDEO
YOU TUBE
Film kamera klaps
APLIKACJE MOBILNE GMINY NIEMCE
Miasto z lotu ptaka z herbem
MAPY
GMINY
mapa
KONTAKT
telefon w dłoni
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
prawnik
STRONA ARCHIWALNA
laptop ręce

AKTUALNOŚCI

Zdjęcie przedstawia logo Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
Opublikowane dn. 16-12-2020

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Wciąż trwają nabory wniosków na wsparcie w ramach COVID-19!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie przypomina, że wciąż trwają nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej, dla przedsiębiorców, którzy dotychczas nie skorzystali z poniższych form wsparcia.

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)
Zapraszamy  również organizacje pozarządowe do składania wniosku o: 
 
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze)
 
Wcześniejsze skorzystanie z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych (art. 15zzd, 15zzde) nie wyklucza z otrzymania w/w dofinansowań.
 
Jednocześnie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w/w wnioski złożone po dniu 30 listopada 2020 r. obejmować mogą maksymalnie 1-miesięczny okres dofinansowania.
 
Zgodnie z komunikatem Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, pomoc przyznaje się nie później niż do 31 grudnia 2020r.  (sekcja 3.1 pkt 22 lit. d.) (DZ. U. UE.C.2020.91.I.1). 
 
 
lub pod nr tel. 81 745-18-16 w 259 
Autor: Gmina Niemce
Powrót